ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชน Lions Clubs International Denmark & Norway 2023

อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภา ยิ่งเฮง และ นางสาวนราญา สิรภาณุวัติ ผู้แทนจากสโมสร Lions Clubs International Denmark พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประชุมหารือการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Lions Clubs International Denmark & Norway 2023 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมในค่ายต่างๆ ณ ห้องชมพูพูนพิชญ์ ชั้น 10 อาคาร 17 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)