กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบสิ่งของคลายหนาวบนดอยตาก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ ชุดคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) หมู่ที่ 7 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จันทะ จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้