เชียงม่วน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรโดยเกษตรหมู่บ้านจะทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียวม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้