ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2565 “Thailand Smart City Expo 2022”

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Smart City Expo 2022” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ที่รวบรวมนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดง พร้อมนำเสนอองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า รวมกว่า 150 บูธ เพื่อจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้