มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษานานาชาติ

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการหลักสูตรร่วม 2 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี และ นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (มทร.ตะวันออก) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การจัดการศึกษานานาชาติและรับทราบกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการระหว่างประเทศ