วางพานพุ่มดอกไม้

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วนมี นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอ และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม