มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมแสดงผลงาน งาน Chiangmai Design Week 2022

ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมแสดงงาน ครามน้ำทะเล & สีสันธรรมชาติบนผืนผ้าชายแดนใต้ วิจัยดาหลา วิจัยกล้วย ในงาน Chiangmai Design Week 2022 ชมผลงานฝีมือนักศึกษาแฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้และผลงานวิจัย ร่วมทั้งผลงานผ้าสวยๆ จากกลุ่มผู้ประกอบการผ้าจากแดนใต้ อาทิ เดอนาราบาติก ปาเต๊ะไทยแลนด์ เก๋บาติก ผ้าทอร่มไทร และอีกหลากหลายที่ทางสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (FOS) บูรณาการร่วมกับชุมชน และผลงานผ้าใยดาหลา และผ้าใยกล้วย โดยผลงานได้จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-11 ธันวาคม ที่ผ่านมา