พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จังหวัดแพร่

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ส้มโอ) เมืองลอง ร่วมกับบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชส้มโอ และการให้ธาตุอาหารที่จำเป็น กลุ่มเป้าหมาย 21 คน ที่ผ่านหลักสูตรการตัดแต่งกิ่งมาแล้ว โดยกิจกรรมมีขึ้นที่ สวนส้มโอนายอ้วน คำแบน ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่