มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติกู้แผ่นดิน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงแสง สีเสียง ชีวประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรมการแต่งกายในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดหันตรา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่คุณงามความดี พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา