ลานประติมากรรม สำหรับนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต รักษาราชการแทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทำงาน ศิลปิน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรม “Colorful Nu-Maew 2023” ณ ลานประติมากรรมหนูแมวมินิมอล ถนนชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ศรีนิ่ม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานการออกแบบครั้งนี้ ได้บรรยายที่มาของลวดลายบนประติมากรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจภายใต้แนวความคิด “Songkhla Utopia” “(Some where over the rainbow)” Landmark แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ให้มีประติมากรรมที่สวยงาม มอบให้กับนักท่องเที่ยวและชาวสงขลา