มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศเจตจำนงสุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคมใน มทร.สุวรรณภูมิ และสาธารณชน รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา