แม็คโคร จับมือกองทัพเรือ เปิดรับสมัครงานให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการ

แม็คโคร ร่วมกับกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ นำโดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และ นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ พร้อมทีมงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดรับตำแหน่งงานในแม็คโครทั่วประเทศ สร้างโอกาสให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการมีรายได้มั่นคง โดยมี พลเรือเอก โกวิทย์ อินพรหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี นับเป็นการสานต่อนโยบาย แม็คโคร สร้างงานสร้างอาชีพ มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างแรงงาน พร้อมกับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ