สกสว. พร้อมพันธมิตร ผนึกกำลังปั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “Thailand early-stage investment and ecosystem” แลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และหน่วยงานด้านการลงทุนต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท อินโนสเปรซ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ จำกัด, บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เพื่อนำข้อมูลไปบูรณาการด้านการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SME ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ณ อาคาร เคพลัส เมื่อเร็วๆ นี้