ซีพีเอฟ นำ ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร ได้ “ฉลากลดโลกร้อน” เป็นรายแรกของไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” (Carbon Footprint Reduction) ของ “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด” ทั้งไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสาร จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นับเป็น “ไข่ไก่สด” รายแรกของไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน หนุนคนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองเครื่องหมายคาร์บอร์ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint of Product) และเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด Cage Free และไข่ไก่สดปลอดสาร ในขนาดบรรจุต่างๆ รวม 23 รายการ จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นับเป็น ไข่ไก่สด และ ไข่ Cage Free รายแรกของไทยที่ได้รับรองเป็นสินค้าช่วยลดโลกร้อน หนุนคนไทยได้บริโภคไข่ไก่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

นายเกียรติชาย กล่าวชื่นชมและขอบคุณซีพีเอฟ เป็นตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต การที่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟได้รับรองฉลากลดโลกร้อนครั้งนี้ ช่วยขับเคลื่อนการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ร่วมดูแลโลก

นายสมคิด วรรณลุกขี กล่าวว่า การได้รับฉลากลดโลกร้อนของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050 ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญพัฒนากระบวนการผลิตไข่ไก่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ ส่งผลให้ไข่ไก่สดของซีพีเอฟเป็นไข่ไก่สดเจ้าแรกในไทยได้รับฉลากลดโลกร้อน มีส่วนสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดสามารถช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 617,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ที่ได้รับ “ฉลากลดโลกร้อน” รวม 23 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ Cage Free และไข่ไก่ปลอดสารขนาดบรรจุ 4 ฟอง 10 ฟอง และบรรจุถาด 30 ฟอง เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่ผลิตจากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษ แข็งแรง มีภูมิต้านทาน เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการลำเลียงไข่ไก่อัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ใช้กระดาษรีไซเคิล 100% สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก PET จะใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยฟาร์มคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ 7 แห่งทั่วประเทศได้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตไบโอแก๊สจากมูลไก่เป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดกลิ่น และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งช่วยฟาร์มลดต้นทุนด้านไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง ในปีนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ เป็นฟาร์มต้นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero ในปี 2050

ปัจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์กว่า 800 รายการทั้งหมู ไก่ กุ้ง และอาหารสัตว์ ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก. และมีสินค้าอีก 50 รายการได้รับรองฉลากลดโลกร้อน.