โรงงานสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ แกลง คว้ารางวัลฮาลาลคุณภาพดี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ คว้ารางวัลผลงานด้านการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลในระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการที่มีผลงานด้านการจัดการคุณภาพด้านฮาลาล ในระดับดี ให้แก่ โรงงานอาหารแปรรูปและโรงงานอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ของซีพีเอฟ จากเวที Halal Rayong Awards ปี 2023 ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ที่ไม่มีข้อบกพร่อง โดยมี นางสาวดารุณี สุวัฒนากุลกิจ ผู้ชำนาญระบบมาตรฐานและชุมชนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ