มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างซุ้มประตูวัด

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประธานองค์ผ้าป่า พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อวัดไว้เป็นประวัติ-อนุสรณ์การก่อตั้งวัดโพธาราม และวางศิลาฤกษ์ซุ้มประตูฉลองตราตั้งพระอธิการ ณ วัดโพธาราม (อดีตสำนักสงฆ์ไสส้านใน) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช