“ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี”

นายบัญชา สุขแก้ว และนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน “ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี” พร้อมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล และร่วมกิจกรรมสาธิตเมนูปั้นขลิบไส้ปลานิลบนเวที ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบของการพระราชทานปลานิล ณ ลานโพธิ์ กรมประมง กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคมนี้