สภาผู้บริโภค วอนรัฐบาลเศรษฐา ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มากขึ้น หลังชี้ กสทช.สอบตกด้านการดูผู้บริโภค ทั้งไม่ใช้อำนาจจัดการแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ -ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด-ปล่อยให้ควบรวมกิจการมือถือ และไม่จี้ให้ลดค่าบริการร้อยละ 12 ได้ตามสัญญา

สภาผู้บริโภคจัดเวที Consumers Forum EP.6 ติดตามทำงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทสช.โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการในช่วง 1 ปี 5 เดือนของการทำงานมาศึกษา

สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการด้ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาผู้บริโภค ระบุว่า ครึ่งปีแรก ยังไม่พบผลงานดูแลผู้บริโภคที่โดดเด่นของ กสทช.ทั้งปัญหาข้อร้องเรียน และปัญหาระดับชาติ อย่างแก๊งค์คอลเซนเตอร์ ที่คุกคามประชาชน และข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนถูกละเมิดรั่วไหล กสทช.ควรเร่งมือแก้ปัญหา ร่วมกับองค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นความหวังของประชาชน โดยเฉพาะการควบรวมกิจการระหว่างบริษัททรูกับดีแทค ที่ทัดทานไม่สำเร็จ ก็หวังว่า รัฐบาลใหม่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มากขึ้น ให้เกิดการแข่งขัน ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและเปิดให้มีการตรวจสอบการทำงานของ กสทช.และทุนด้านโทรคมนาคมด้วย

ขณะที่ อิฐบูรณ์​ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค ระบุว่า หลังการควบรวมกิจการค่ายมือถือ และติดตามข้อห่วงกังวล ในเรื่องสัญญาค่าบริการ คุณภาพการบริการ และการแข่งขัน รวมถึงการถือครองคลื่นความถี่ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ก็พบว่ามาตรการลดค่าบริการร้อยละ 12 ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันหลังควบรวมกิจการ แต่ขณะนี้ผ่านมา 180 วัน กลับยังไม่มีความคืบหน้าและได้รับคำตอบจาก กสทช.ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เรื่องนี้สะท้อนว่า เป็นหน้าที่โดยตรง แต่กลับไม่เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

ด้านผู้อำนวยการ 101 Public Pollcy ศูนย์การเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่ร่วมเวทีเสวนา กล่าวถึงข้อมูลการวิจัยติดตามนโยบายกำกับดูแลประโยชน์ของผู้บริโภค เห็นว่า การควบรวมกิจการทรูกับดีแทค ทำให้เกิดการแข่งขันลดลงมาก และพบว่าการจะลดค่าบริการลงร้อยละ 12 นั้น จำนวนแพคเกจที่ส่งให้ กสทช.ก่อนและหลังควบรวมกิจการ มีไม่เท่ากันและไม่สามารถนำไปทับซ้อนกันได้ ตลอดจน ข้อมูลการลดราคาค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตไปแล้วร้อยละ 50 ก็ขัดแย้งกับการสำรวจที่บ่งชี้ว่า ค่าบริการไม่ได้ลดลง และบางกรณีอาจเพิ่มขึ้นก่อนมีการควบรวมกิจการ ซึ่งทั้งหมด ไม่ปรากฎว่า กสทช.มีมาตรการหนัก เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะหลังการควบรวมกิจการ จาก กสทช.แต่อย่างใดด้วย