เปิดตัวหนังสือ “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”

21 ตุลาคม 2566 งานเสวนาพิเศษเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากหลุมศพปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสื่อมวลชน และ ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องถ้วยโบราณในไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ซึ่งงานนี้จัดโดย “ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน ผู้เขียนหนังสือเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัยและ ภายในงานมีการเปิดตัวหนังสือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

งานเสวนาพิเศษเรื่องเล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากหลุมศพปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัยดำเนินรายการเสวนาโดยน.ส.ปวีณมัย บ่ายคล้อย และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์เครื่องถ้วยโบราณของไทย ได้แก่ นายโยธิน ธาราหิรัญโชติประธานจัดงาน, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, และ นายเกรียงไกร อุณหะนันทน์ รวมทั้งยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ ปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม

ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน ผู้เขียนหนังสือดังกล่าวเล่าว่า ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร เป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือ และ เป็นอาจารย์ที่เกื้อหนุนในการเข้ามาสู่เส้นทางนักสะสมเครื่องถ้วยโบราณในไทย จนสามารถนำประสบการณ์และความรู้มาสู่การเขียนหนังสือ “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”

ทั้งนี้ ดร.ธันยกานต์ มีผลงานด้านงานเขียนหนังสือมาแล้ว 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรื่อง“เครื่องปั้นดินเผาจีนและเบญจรงค์” เขียนโดย ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบในพระราชวังหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการศึกษาเศษภาชนะที่พบจากการขุดค้นโดยกรมศิลปากร เปรียบเทียบกับศิลปวัตถุในสถานสะสมเอกชน และ หนังสือเรื่อง “เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย” เขียนโดย ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน และ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน

สำหรับการเขียนหนังสือแต่ละเล่ม ดร.ธันยกานต์ วงษ์อ่อน มีความตั้งใจที่จะนำรายได้ในการเขียนหนังสือหลังหักต้นทุนทั้งหมดแล้ว เพื่อสร้างวิหารพระศรีสรรเพชญสังคโลกที่วัดพุทธวิชยาราม จังหวัดปทุมธานี และ ในโอกาสการเปิดตัวหนังสือเรื่อง “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วยจากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย” จะนำรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปซ่อมแซมวิหารดังกล่าว และ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้เหมาะกับเป็นที่สัปปายะและเป็นรมณียสถานสำหรับการปฏิบัติธรรม เพื่อปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย วัดพุทธวิชยารามจ.ปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงที่ เพจเฟสบุ๊ค “เล่าขานตำนานเครื่องถ้วย จากสุสานโบราณปริศนาบนเทือกเขาถนนธงชัย”

#########