วช.รวมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำผู้บริหารและข้าราชการ วช. ปลูกดอกดาวเรือง ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

วช.จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ดอกดาวเรืองบางสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม ให้ทันงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี และสาธิตวิธีการปลูกต้นดาวเรืองให้กับข้าราชการ วช. ทั้งนี้มีข้าราชการและบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน

 

บทความก่อนหน้านี้แนะกระตุ้นเด็กไทยสนใจเรียน “วิชาชีพ”
บทความถัดไปน.สพ. อภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ สนง.ปศุสัตว์ตรัง ฉีดวัคซีนให้วัวกลุ่มเสี่ยง