มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) ซาอุฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567 เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสองหน่วยงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) Saudi Arabia โดยมี นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม

การลงนามดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งในด้านการทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรร่วม การผลิตนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ในโรงแรมในเครือ Al Hokair Group
ความร่วมมือในครั้งนี้ ริเริ่มขึ้นในโอกาสที่ นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นำกลุ่มนักธุรกิจบริษัท Al Hokair Group ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว และความบันเทิงในซาอุดีอาระเบีย มาเยือนสถานประกอบการในประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านการศึกษา ด้านการบริการและการท่องเที่ยว และได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการหารือเรื่องโอกาสในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวก และห้องปฏิบัติการของคณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Al Hokair

บริษัท Al Hokair Group เป็นเจ้าของโรงแรม 35 โรงแรม เช่น โรงแรมในเครือ ได้แก่ Hilton, IHG International Hotels Group, Marriott International, Accor, Carlson Rezidor Group, Louver Hotels, MENA Hotels ทั้งในซาอุดีอาระเบีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง และเป็นผู้บริหารสถาบันสอนด้านการบริการและการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) Saudi Arabia ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ HTMi Switzerland

ในวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต