สหพัฒนพิบูล จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระศรีสหพัฒนมงคลวัฒนา”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นประธาน จัดสร้าง “พระศรีสหพัฒนมงคลวัฒนา”

ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. มีพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระศรีสหพัฒนมงคลวัฒนา” ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นำโดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตร โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒน์ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายชวน หลีกภัย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคล

การจัดสร้างองค์พระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 1. พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 28 นิ้ว จำนวน 5 องค์ 2. พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว จำนวน 28 องค์ 3. พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว จำนวน 28 องค์ 4. พระนาคปรกลอยองค์เนื้อทองคำ จำนวน 28 องค์ 5. พระนาคปรกลอยองค์เนื้อสัตตะโลหะ จำนวน 5,888 องค์

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมหาพุทธาภิเษกแล้ว บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จะถวายองค์พระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นให้กับวัดต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชาและใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญของทางวัด เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นพุทธานุสสติแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไป