“สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” จับมือ 36 พันธมิตร มอบทุนการศึกษาปี 67

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึก 36 พันธมิตร มอบทุนการศึกษาสมาชิกฯ ประจำปี 2567 ช่วยลดค่าครองชีพคนข่าว ในยุคที่น้ำมันแพง สินค้าราคาพุ่ง พร้อมปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา เติบโตเป็นผู้ให้ในสังคมไทย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยพันธมิตร 36 บริษัท ร่วมดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2567 ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 67 ทุน ถือเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม

โดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล 6 ทุน ระดับประถมศึกษา 33 ทุน และระดับมัธยมศึกษา 28 ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าว ภายหลังจากผ่านพ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว แต่ด้วยปัญหาสงครามภูมิรัฐศาตร์โดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาพลังงานยังคงมีความผันผวน สินค้าอุปโภค-บริโภคได้ขยับสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าว ได้ส่งผลให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อรายได้ผู้ปกครองที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้น สมาคมฯ และพันธมิตรทั้ง 36 บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชนของชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อสังคมในการตั้งใจเรียน และเรียนรู้การเป็นผู้ให้ต่อไปในอนาคต