ด่วน เอาใจอนาคตนักบิน “รชค.มนพร” สั่งเพิ่มที่นั่งอบรมพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สนับสนุนการจัดโครงการแนะแนวสอบนักเรียน-นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน ฟรี โดย สบพ. ร่วมกับ นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี Aviation Management (AVM10) สาขาวิชา Air Traffic Management (ATC47) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่น AP96 เป็นนักเรียนทุนของบริษัทการบินไทย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรอบแรก ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 80 คน ณ สถาบันการบินพลเรือน จตุจักร กรุงเทพฯ

นายวิพุธได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดโครงการดังกล่าวว่า ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-11.30 น. ณ สถาบันการบินพลเรือนมีแผนรับรุ่นละ 80 คน หลังทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อพบว่ามีผู้สนใจจากทั่วประเทศติดต่อสอบถามมายังสถาบันการบินพลเรือนจำนวนมาก ทางท่าน รชค.มนพรจึงหารือคณะผู้จัดให้เพิ่มจำนวนที่นั่ง โดยรับสมัครเพิ่มเติมอีกจำนวน 40 คน รวมเป็น 120 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 2 สบพ. ได้จัดให้มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยสแกน QR Code ด้านล่าง

โครงการแนะแนวสอบนักเรียน-นักบิน (Student Pilot 2024) และแนะแนวอาชีพด้านการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนแนะแนวอาชีพสร้างโอกาสเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการก้าวเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ มีความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินกลับมาแล้ว สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และในฐานะที่ สบพ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินทั้งหมด สบพ. จึงพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการหารือกับนายวิพุธและคณะในการเพิ่มรอบการจัดกิจกรรมให้กับผู้สนใจต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.catc.or.th และ Facebook สถาบันการบินพลเรือน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3FZreoFhZGmVGhyKnBFigJxmiQHDsGa6s97cLyrktuWHuQQ/viewform