ธัญญาพาร์ค ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน”

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟต์ทุเรียน” ภายใต้ชื่อ Fruitamin Festival & Durian Buffet เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายสินค้าภาคเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อผู้บริโภคโดยตรง

ภายในงานนี้ จะได้พบกับสินค้าผักและผลไม้สดจากสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดจากฟาร์มของเกษตรกรตัวจริง อาทิ ทุเรียนหมอนทอง มังคุด ขนุน เสาวรส และมัลเบอร์รี่แปรรูป สิ่งทอ และของใช้มากมายให้เลือกสรร และนอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์ “บุฟเฟต์ทุเรียน” ที่ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ

ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมสนับสนุนเกษตรและเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ทุเรียนสุดอร่อยได้ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

บุคคลในภาพ
นายพิเชษฐ ศรีธัญญานพกิจ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย)
นางสาวมณฑกาฬ ลีมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร (ที่ 4 จากซ้าย)
นางสาวปาณิศา เมืองแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Marketing – Leasing (ที่ 2 จากซ้าย)
คุณปุณยฉัตร์ ศรีวสุธนบูรณ์ General Manager บริษัท แฮปปี้ ควีน จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย)
พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน