AXONS นำเทคโนโลยีดิจิทัลหนุนเกษตรกรรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยแอป FarmPro ที่พัฒนาบน AWS

บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรของไทย ลดต้นทุนในการดำเนินงานด้านการเกษตรลง 20% และเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 60% จากการใช้งานแอป FarmPro บน AWS

  • จุดเริ่มต้นของ FarmPro แอปพลิเคชันที่พลิกโฉมการเกษตรไทย เกิดขึ้นบน AWS Builder Studio ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมที่ช่วยให้ AXONS เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
  • AXONS สำรวจแนวทางผสานเทคโนโลยี AI/ML ของ AWS เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเสนอคำแนะนำที่ตรงจุดต่อเกษตรกรรายย่อย

กรุงเทพฯ – 10 มิถุนายน 2567 – บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Amazon.com ได้ประกาศในวันนี้ถึงการร่วมมือกับบริษัท AXONS บริษัทเทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันไอทีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้สร้างแอป FarmPro บนคลาวด์ AWS ที่ครอบคลุมและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย แอปพลิเคชัน FarmPro ของ AXONS ใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรปลูกพืชรายย่อยในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ของบริษัทในเครือซีพี สามารถจัดการการเกษตร กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยกว่า 30,000 รายในประเทศไทยและเวียดนาม และในปีนี้มีแผนขยายการใช้แอปนี้กับเกษตรกรเพาะปลูกพืชในประเทศเมียนมาและอินเดียภายในปีนี้

AXONS ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโซลูชันด้านเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารที่สูงขึ้น ตามจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปแตะหนึ่งหมื่นล้านคนภายในปี 2593 ในขณะที่จำนวนเกษตรกรกำลังลดน้อยลง จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย และคนรุ่นใหม่หันไปทำงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น แอป FarmPro จึงเป็นโซลูชันที่มาช่วยตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ที่ช่วยให้ทีมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และเกษตรกรเองสามารถคาดการณ์ ตรวจจับ และจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับพืชผล เช่น โรคพืชและการให้น้ำที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรขยายและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ ในขณะที่ทีมส่งเสริมฯ เองก็สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ แอป FarmPro ยังเชื่อมต่อผู้ใช้กับเกษตรกรและทีมส่งเสริมฯ คนอื่น ฃๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ คาดการณ์ผลผลิต แนะนำพืชที่เหมาะสมตามฤดูกาล และจัดการวัตถุดิบ เช่น เมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

AXONS เปิดตัวบริการใหม่สำหรับการติดตามและสื่อสารบนระบบคลาวด์ของ AWS มุ่งยกระดับการเกษตรไทย ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากกลไกการกำหนดราคาที่โปร่งใส และประหยัดต้นทุนการดำเนินงานได้มากกว่า 20% ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ของ AWS ที่ยืดหยุ่น รองรับการใช้งานของเกษตรกรจำนวนมาก ช่วยให้แอป FarmPro นำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านการเพาะปลูกที่เป็นประโยชน์ เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตสูงสุดถึง 60% และส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ AXONS มีแผนที่จะทดลองใช้เทคโนโลยี Generative AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ขั้นสูง รวมถึง Amazon Bedrock บนระบบคลาวด์ของ AWS เพื่อสร้างบริการติดตามและพยากรณ์สภาพอากาศอย่างแม่นยำ ครอบคลุมทั้งอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ลม และความชื้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูก ป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต เทคโนโลยี AI/ML ของ AWS จะถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพืชผล ช่วยให้เกษตรกรสามารถระบุและพยากรณ์โรคพืชหรือการระบาดของแมลงล่วงหน้า  เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดการสูญเสีย และเพิ่มผลกำไรจากการทำเกษตรกรรมโดยรวม

ทีมส่งเสริมการเกษตรกำลังใช้งานแอป FarmPro ในการร่างสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่

แอป FarmPro เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังระหว่าง AXONS กับ AWS Builder Studio ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมที่เชื่อมต่อลูกค้ากับทีมพัฒนาต้นแบบและวิศวกรรมคลาวด์ของ AWS (Prototyping and Cloud Engineering Team) การทำงานร่วมกันครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมแบบเฉพาะของ Amazon ที่เริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป้าหมายคือเพื่อสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชัน กระบวนการนี้ช่วยให้ AXONS สามารถตรวจสอบและทดสอบไอเดียได้ก่อนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาดจริง

AXONS ใช้บริการ Amazon Elastic Container Service (ECS) ซึ่งเป็นบริการจัดการคอนเทนเนอร์แบบครบวงจร เพื่อให้สามารถใช้งานและขยายขีดความสามารถในการประมวลผลได้อย่างง่ายดาย เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน FarmPro ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือฤดูเพาะปลูก

AXONS เลือกใช้ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) บริการจัดการฐานข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ เก็บข้อมูลทั้งหมดของ FarmPro ไว้บนระบบคลาวด์ของ AWS ข้อมูลที่เก็บไว้ประกอบด้วยข้อมูลเกษตรกร แปลงเพาะปลูก และพืชผล ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบริการจัดการฐานข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้ AXONS จัดการฐานข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถมุ่งเน้นที่แอปพลิเคชันของตนได้อย่างเต็มที่

ธีรพงษ์ วิชญเรืองรมย์ Director – Strategic and Digital Transformation จาก AXONS กล่าวว่า “แอป FarmPro ที่ใช้งานบนคลาวด์ ช่วยให้ทีมส่งเสริมการเกษตรสามารถติดตามกิจกรรมของเกษตรกรได้อย่างสะดวกง่ายดาย ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตตลอดการเพาะปลูก นอกจากนี้ แอป FarmPro ยังช่วยให้ทีมส่งเสริมการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับแมลง ความผันผวนของสภาพอากาศ ปัญหาอื่นๆ ที่เกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับเวลาในการเก็บเกี่ยวพืชผลแต่ละชนิดอีกด้วย จากการใช้งานบน AWS เราได้ปรับปรุงการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการพืชผล และการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของอาหาร เพื่อสร้างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและเกษตรกร ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร ด้วยแอป FarmPro ทีมส่งเสริมการเกษตรสามารถร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และผลักดันคุณภาพผลผลิตได้อีกด้วย”

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ประจำประเทศไทยของ AWS กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการเกษตรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยมีความสามารถใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีคลาวด์เป็นแรงผลักดันในการเพิ่มผลผลิต AXONS ได้พัฒนาบริการบน AWS ที่ช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนับพันรายผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นถึงความสำเร็จของ AXONS จากการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Generative AI ล่าสุดของเรามาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้การทำเกษตรกรรมง่ายและมีกำไรมากขึ้นสำหรับทุกฝ่าย”

AWS มีพันธสัญญาระยะยาวกับประเทศไทย ผ่านการลงทุนกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใน 15 ปี นอกจากนี้ AWS ยังมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรคนไทยด้วยการฝึกอบรมทักษะด้านคลาวด์ให้กับคนไทยกว่า 50,000 คน นับตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

เกี่ยวกับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและกว้างขวางที่สุดในโลก AWS ขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานบนคลาวด์ทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันมีบริการอย่างเต็มรูปแบบกว่า 240 รายการ สำหรับการคำนวณ การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) โทรศัพท์มือถือ การรักษาความปลอดภัย ไฮบริด เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) และการรวมวัตถุเสมือนเข้ากับสภาพแวดล้อมจริง (Augmented Reality: AR) สื่อและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้งาน และการจัดการจาก 105 Availability Zones (AZs) ใน 33 ภูมิภาค พร้อมประกาศแผนสำหรับ Availability Zones เพิ่มเติมอีก 18 แห่ง และ AWS Regions อีก 6 แห่งในมาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ไทย และภูมิภาคยุโรป (AWS European Sovereign Cloud) ลูกค้ากว่าล้านรายรวมไปถึงสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว องค์กรขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ ต่างเชื่อมั่นใน AWS ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและมีต้นทุนที่น้อยลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS ได้ที่ aws.amazon.com