อบจ. และ ททท.พิจิตร นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษร หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

อบจ. และการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษร สร้างโอกาสใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ประชาชนนับหมื่นร่วมชมอย่างตื่นตาตื่นใจ ณ สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข บึงสีไฟ เมืองพิจิตร

ในช่วงค่ำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงบินโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร, นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครสวรรค์–พิจิตร, ผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ การนำเทคโนโลยีโดรนและการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ได้สร้างโอกาสของการนำนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด กล่าวได้ว่าเป็น “โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย เป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวไปทัดเทียมกับเทคโนโลยีกับนานาประเทศ

พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โดรนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมากให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตร โดยสามารถรับชมโดรนแปรอักษร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา หรือ บึงสีไฟ มีประติมากรรมพญาชาละวันตามตำนานเรื่องเล่าไกรทอง นอกจากนี้ บึงสีไฟยังมีเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตร และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพิจิตร ยกระดับเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง

ด้าน นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครสวรรค์–พิจิตร กล่าวว่า ททท. ขอขอบคุณ วช. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และได้เล็งเห็นว่าจังหวัดพิจิตรมีบึงสีไฟที่มีพื้นที่ที่สามารถกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนอย่างแท้จริงได้ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดี พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่จังหวัดพิจิตรให้มีประชาชนทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงแห่แหนกันมาชมการจัดแสดงโดรนดังกล่าว

ทั้งนี้ การแสดงบินโดรนในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรมากกว่า 500 ลำ ซึ่งมีการแสดงโดรน 2 รอบต่อวัน กับกิจกรรม “PHICHIT DRONE LIGHT SHOW“ เป็นการแสดงบินโดรนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร อาทิ รูปบึงสีไฟ วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและชาวพิจิตรให้ชมกัน สามารถมารับชมได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2567 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ บึงสีไฟ ใกล้บริเวณอาคารชุ่มน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร