โก โฮลเซลล์ ติวเข้มเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมจับคู่ธุรกิจ เผยเคล็ดลับ ยกระดับผลผลิตการเกษตร สู่ตลาดค้าส่งค้าปลีกยุคใหม่ 

โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) เปิดเวทีติวเข้มเกษตรกรภาคอีสาน แนะเคล็ดลับยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความเข้าใจ “ตลาดนำการผลิต”   ตอกย้ำการเป็น The New Choice for All สร้างทางเลือกใหม่ ให้ชาวไร่ชาวสวนไทยมีรายได้มั่นคง

โก โฮลเซลล์ ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน จัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  โดย นายสถาพร คล้ายสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าผักและผลไม้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ โก โฮลเซลล์  ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายสินค้าพืชผักปลอดภัย” แนะนำเทคนิคการทำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับโมเดิร์นเทรด พร้อมจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิจำนวน 100 ราย สอดคล้องไปกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” ของเซ็นทรัล รีเทลในด้าน Care for the Community ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและลดความเหลื่อมล้ำสังคมด้วยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน

ในครั้งนี้เกษตรกรสนใจกับการพัฒนาสินค้าและสร้างมาตรฐานตามต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน Primary GMP (สบ.1)  GAP (Good Agricultural Practices) มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง มาตรฐาน Q (Q Mark) มาตรฐานออแกนิกอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS (Participatory Guarantee System) ที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ ยังมีตรวจสอบกระบวนการผลิตเป็นประจำ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจความปลอดภัยขณะที่เกษตรกรรายย่อยก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอินทรีย์ได้

ทั้งนี้ คุณภาพสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพดี (ไม่เน่า ไม่ช้ำ ไม่เป็นรา ฯลฯ) มีขนาดและน้ำหนักเป็นที่ต้องการ รูปทรงได้มาตรฐาน มีการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ (Traceability) การอบรมครั้งนี้มีชาวสวนผักผลไม้สนใจนำเสนอผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ผักชีลาว ตะไคร้ พริก ฝรั่งฯ ต่อโก โฮลเซลล์ เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายสินค้า สร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วย  ปัจจุบัน โก โฮลเซลล์ มีสาขาจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อมตะ ชลบุรี, พัทยา, พระราม 2, รังสิต, รามคำแหง และกำลังจะเปิด 2 สาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตในเร็วๆ นี้