TPCX จับมือ Orbix Tech ลงนาม MOU ร่วมกันพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในอนาคต

นายธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX) ภายใต้บริษัทในเครือสหพัฒน์  พร้อมด้วย นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Orbix Tech) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ มี นางสาวอัมพร มะนานวม กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด และ นายลภัสวัฒน์ ไชยภพธนัชพร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว

โดยในส่วนของ Orbix Tech นั้นเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันภาคการเงินบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้มองว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับทีพีซีเอ็กซ์จะเป็นความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดประโยชน์โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่

ส่วน ทีพีซีเอกซ์ ผู้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการตลาดครบวงจร มีความมุ่งหวังเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้บล็อกเชนเป็น Tech Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจขององค์กรรวมถึงต่อยอดการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต อาทิ แพลตฟอร์มตรวจสอบเอกสาร