กยท. รวมพลัง ทำความดีเพื่อสังคม “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล-มอบหุ่นยางพารา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเร็วๆ นี้ (6 กรกฎาคม 2567) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. และ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และมอบหุ่นยางพารา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยมี ว่าที่ นาวาเอก กฤษดา สุทธิสาคร รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้เกียรติรับมอบหุ่นยางพาราฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการส่งเสริมและผลักดันการใช้นวัตกรรมจากยางพารา