สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ผนึก กกร. – ม.หอการค้า เปิดสมัครชิงสุดยอดซีอีโอ 2567

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วย กกร.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเดินหน้าโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำ CEO Econmass Awards 2024 ดีเดย์เปิดรับสมัครบริษัทรุ่นกลาง-เอสเอ็มอี ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กร (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2567 เพื่อเข้ารับรางวัล CEO Econmass Awards 2024 วัตถุประสงค์ โครงการนี้ เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นในสังคมในการดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ESG ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง

ประเภทรางวัล 19 รางวัล
1. สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ ใน 8 สาขาธุรกิจ รุ่นใหญ่ จำนวน 8 รางวัล
2. สุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่ (เอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชน) ใน 4 สาขาธุรกิจ (ภาคการผลิต/ภาคเกษตร/ภาคบริการ/การค้าส่งและการค้าปลีก) 4 รางวัล
3. สุดยอดซีอีโอรุ่นกลาง 2 รางวัล
4. เดอะเบสท์ซีอีโอที่คัดเลือกจากสุดยอดซีอีโอ รุ่นใหญ่ 1 รางวัล
5. เดอะเบสท์ซีอีโอที่คัดเลือกจากสุดยอดซีอีโอ รุ่นกลาง 1 รางวัล
6. เดอะเบสท์ ซีอีโอ ที่คัดเลือกจากสุดยอดซีอีโอรุ่นใหม่ (เอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชน) 1 รางวัล
7. สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน (Popular Vote) 1 รางวัล
8. สุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ 1 รางวัล

โดยในการคัดเลือกรางวัล 19 รางวัลนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 องค์กร กำหนดวิธีการคัดเลือกเป็น 3 วิธี คือ สุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สำหรับบริษัท Listed Company ซึ่งจะแบ่งประเภทตามที่แบ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 8 สาขา ซึ่งจะใช้เกณฑ์วัดเชิงปริมาณในรอบแรก และให้ซีอีโอได้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้คะแนนเชิงคุณภาพในรอบ 2 วิธีที่ 2 คือ การเปิดรับสมัคร สำหรับ 2 ประเภท คือ สุดยอด CEO รุ่นกลาง 2 สาขา คือ สาขาบริการ และการค้าปลีก และสาขาภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และสุดยอด CEO SME 4 สาขา ในสาขาเกษตร อุตสาหกรรมและการผลิต การค้า และสาขาบริการ โดยรอบแรกจะใช้เกณฑ์เชิงปริมาณรวบรวมผู้สมัคร ทั้งรายได้ และกำไรสุทธิ จะต้องเติบโตเป็นบวกต่อเนื่อง 2 ปี และจากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 จะต้องตอบแบบสอบ เพื่อวัดผลเชิงคุณภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาสุดยอดซีอีโอฯ ได้จัดให้มีการ “เปิดรับสมัคร” ผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือก 2 ประเภท ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 จากนั้นจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกให้ผู้ผ่านเกณฑ์ทราบในลำดับต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าคัดเลือก รางวัลคือสุดยอด CEO รุ่นกลาง หมายถึง บริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI เท่านั้น ส่วนประเภทสุดยอด CEO SME หมายถึง ผู้ประกอบการตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ‘ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย’

ส่วนอีก 1 รางวัล คือ รางวัล สุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจนั้น สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดยจะมีการหารือกับ สคร. ในลำดับต่อไป

โดยผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติมที่ Facebook คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และเว็บไซต์ www.jsccib.org และ Facebook สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หรือเว็บไซต์ www.econmass.com หรือ แอดไลน์ @ceoeconmassawards และสุดท้ายวิธีที่ 3 การโหวตเลือก สำหรับประเภทรางวัลสุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะเปิดกว้างให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจะเสนอชื่อและมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกในลำดับต่อไป