บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน

นางสาวธมลวรรณ ธรรมสุขัง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมเปิดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์แม่น้ำป่าสัก” โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงงาน กิจกรรมนี้ถือเป็นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited joined the Unity Industry,

Conserve Water and Care for Society Activity

Ms. Thamonwan Thumsukhang (2nd Left) – OSHE Specialist of Occupational Safety and Health Environment Division and the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), a leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, joined in the opening of the Unity Industry, Conserve Water and Care for Society Activity under “Unity Industry, Conserve Pa Sak River Project”, honored by Mr. Supakit Boonsiri (2nd Right), Deputy Director General, Department of Industrial Works, Ministry of Industry, who opened this event together with local entrepreneurs and community leaders in order to create collaboration and a good image for factories. This is a part of the mission to care for society, which TCCC has always emphasized.