“เครือสหพัฒน์” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ “ICBC”

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค – นายวิชัย กุลสมภพ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU) กับ นายเสี่ยวปอ หลี่ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี ไทย จำกัด (มหาชน) (ICBC) หนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์

โดยในการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน  อันจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังร่วมกันส่งเสริมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนนักลงทุนจีน ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสในการแนะนำนักลงทุนที่มีศักยภาพจากประเทศจีนและฮ่องกง รวมทั้งครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ระหว่างกัน