แปซิฟิคฯ มอบทุนการศึกษา สานฝันให้เด็กไทย

นายยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นนักเรียนเรียนดีที่มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนอย่างสูงสุด และเพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาประเทศสืบไป ณ ห้องประชุมอาคาร 88 ปี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา