โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ

กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  นำโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมการข้าว และ นายฮิโรชิ คาวาคามิ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” แนะเกษตรกรทำนาแบบรวมกลุ่ม ผนวกกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมข้าวในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (ที่ 5 จากขวา) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ