ร่วมเสวนากล้วย

นายเศรษฐวิทย์ ทะคง (ที่ 5 จากซ้าย) รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี นำเกษตรกรทหารผ่านศึกเขตจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมงานเสวนาสร้างอาชีพรายได้อย่างมั่นคงด้วยกล้วยน้ำว้า ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้