นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนสายเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการการเลี้ยงโค-กระบือ

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนสายเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการการเลี้ยงโค-กระบือ จากธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำหมู่บ้าน บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้