เยี่ยมชมโรงงานนมไทย-เดนมาร์ค

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ให้การต้อนรับ Mr. Rolf Stangle CEO และคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค และเครื่องจักร (High-Speed) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี