กิตติ พัฒนวศิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่สองจากซ้าย) และศมาพร หลากสุขถม(ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด มาสวัสดีปีใหม่จีน(ตรุษจีน)

กิตติ  พัฒนวศิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่สองจากซ้าย) และศมาพร หลากสุขถม(ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด มาสวัสดีปีใหม่จีน(ตรุษจีน) กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐี

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายฯ วางแนวทางกระตุ้น COO ทั่วประเทศ
บทความถัดไปแกร็บ ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดฯ ชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่าน “แกร็บรีวอร์ดส”