รับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด

ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขึ้นรับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณและร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

บทความก่อนหน้านี้เกษตรฯ เรียกทีมผู้บริหารทุกหน่วย เดินหน้า 3 ภารกิจสำคัญ เน้นติดตาม แก้ปัญหาในพื้นที่
บทความถัดไปชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทยเข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา