รับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด

ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขึ้นรับรางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด พร้อมโล่เกียรติคุณและร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพการแข่งขันในปีถัดไป ของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3