มทร.สุวรรณภูมิ คว้า ๙ รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ นำนักศึกษา คว้ารางวัล ๙ รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  ได้แก่รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล จากการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๒ รางวัล จากการแข่งขัน Crossword  และการแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จำนวน ๑ รางวัล  จากการแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล  และรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล  จากการแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ  การแข่งขันสุดยอดนักบริการราชมงคล  และการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktall  นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังได้รับรางวัลรวมเป็นอันดับ ๒ ของการแข่งขัน จาก ๙ มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ศูนย์พณิชยการพระนคร