เปิดอบรมเต็มรูปแบบ โครงการ Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่น 2

โครงการ Success SMEs  ปั้น  SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่น 2 เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากรุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือ ระหว่าง  CHULA SYSTEMS ENGINEERING (CUSE ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท  พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ในการผลักดันและช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้มีองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพื่อนำไปช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมี  คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์  (ที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.บรรพต  วัฒนสมบัติ (ที่2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท RTB Technology จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการ คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท The X Solutions จำกัด /ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding & Communications  และ คุณวิมลเกศณ์  สุวพัฒน์ธุนากร (ที่1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ SMEs Solution บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเปิดโครงการ ณ อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย