นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ นี้