โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีที่ 11

ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ (รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าวโพด) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และคณะ CSR SPIRIT เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งตัวแทนบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมบรรพชา มอบเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพบรรพชา ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ พร้อมด้วยออกบู๊ธข้าวไข่เจียว ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 11 จำนวน 100 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนา และออกปฏิบัติธรรมเดินป่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 12-31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 20 วัน