เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนชาวนาไทย เพิ่มการรับซื้อ ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนชาวนาไทย เพิ่มการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,000 ตัน กระจายถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

18 มิถุนายน 2561 – เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลเพิ่มปริมาณการรับซื้อข้าว โดยตรงจากชาวนา โดยไม่ผ่านคนกลางและโรงสีเอกชน หลังจากได้เปิดตัวข้าวหอมมะลิประชารัฐตราเทสโก้ในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดภาคอีสานอีก 7,000 ตัน และเริ่มต้นรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ บรรจุถุงภายใต้แบรนด์เทสโก้ รวม 2,000 ตัน เพิ่มทางเลือกสุขภาพให้กับลูกค้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรเละสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท เทสโก้ โลตัส ส่งเสริมช่องทางตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์โดยการนำไปวางจำหน่ายในห้างเทสโก้ โลตัส เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดข้าวสารสหกรณ์สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อข้าวคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า ทางเทสโก้ โลตัสได้รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพดี จากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม จำหน่ายภายใต้แบรนด์เทสโก้ โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้ดำเนินโครงการ เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ ปริมาณ 5,700 ตัน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงแก่เกษตรกรชาวนา ที่ไม่ต้องค้าขายผ่านคนกลางหรือโรงสี มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้า

“จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว และการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในปีที่ผ่านมา ทำให้ เทสโก้ โลตัส เริ่มขยายผลโครงการต่อไป ด้วยการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% เพิ่มเติมอีก 7,000 ตัน และบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก รวมถึงยังได้ขยายประเภทสินค้า โดยรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,000 ตัน บรรจุถุงสุญญากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ซึ่งยอดการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมในปีนี้คิดเป็นปริมาณรวม 9,000”

“ในปัจจุบัน กระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ให้ความใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย เทสโก้ โลตัส จึงได้ขยายผลของโครงการรับซื้อข้าวตรงจากชาวนาไปสู่กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยนอกจากข้าว 2 ชนิด ภายใต้แบรนด์เทสโก้แล้วนั้น เทสโก้ โลตัส ยังเป็นช่องทางการจำหน่าย ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ (low-GI) ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทย คือ ข้าว กข 43 ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีต่อสุขภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนชาวนาไทยให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์อีกด้วย”

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวดำเนินธุรกิจข้าวแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรวมกลุ่มปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ส่งเสริมสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และผลิตข้าวเปลือกให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และป้อนสู่โรงสีข้าวเพื่อดำเนินการแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งโรงสีข้าวสหกรณ์ส่วนใหญ่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตข้าวครบวงจร และมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลง และสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพได้ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เช่นเดียวกับโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ เทสโก้ โลตัส ที่มีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ และห้างโมเดิร์นเทรด มีการต่อยอดและขยายผลที่ชัดเจน ได้เห็นแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” ที่มีค้าปลีกใหญ่อย่าง เทสโก้ โลตัส เป็นพี่เลี้ยงและเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตกลงปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน รวมถึงตกลงราคาขายข้าวสารที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร มีการต่อยอดและขยายผล นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 140,000 คน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ เทสโก้ โลตัส นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลผลิตการเกษตรได้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง ซึ่งรัฐบาลยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยใช้แนวทางที่มีภาคเอกชนมารวมพลังสนับสนุนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารและมีศักยภาพเป็นผู้นำในการผลิตข้าวป้อนตลาดโลก และคาดหวังว่าโครงการในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพที่ยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพข้าวสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เทสโก้ ที่รับซื้อตรงจากชาวนาทั้ง 4 สหกรณ์การเกษตรในภาคอีสาน ภายใต้โครงการรับซื้อข้าวตรงจากชาวนา ประกอบด้วย

  1. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 183 บาท
  2. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 98 บาท
  3. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 183 บาท
  4. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 98 บาท
  5. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 183 บาท
  6. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 98 บาท
  7. ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 183 บาท
  8. ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 90 บาท
  9. ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคา ถุงละ 95 บาท