“บิ๊กน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

“บิ๊กน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักเรียนอาชีวะสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สนับสนุนภาคเหนือ ในการเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ซึ่งครั้งนี้มีผลงานมาแสดง 170 ผลงาน มีการเจรจาจับคู่เพื่อซื้อ 24 ผลงาน ให้คาแนะนาแล้วจะซื้อ 17 ผลงาน จัดที่วิทยาลัยเทคนิคลาพูน จ.ลาพูน เมื่อเร็วๆนี้