บิ๊กน้อย เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมอาชีวะภาคใต้

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ในการติดตามภารกิจคณะรัฐมนตรี ประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 6/2561 (ครม. สัญจร) โดยมีผู้บริหาร สอศ. ส่วนราชการ และเอกชน เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช