แม็คโครจิตอาสา ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป. ลาว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด นำทีมแม็คโครจิตอาสา ร่วมปล่อยขบวนรถที่บรรทุกของบริจาคจากลูกค้า ประชาชน และพนักงาน ได้แก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว เพิ่มเติม ณ ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร บางนา เมื่อเร็วๆ นี้