นายกรัฐมนตรีร่วมปล่อยลูกปูม้า 10 ล้านตัว คืนสู่ทะเล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว คืนสู่ทะเล เพื่อประกาศความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบน ร่วมกับเครือข่ายชาวประมงขยายผลธนาคารปูม้า กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กลุ่มท่องเที่ยวทางทะเลและชุมชน ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 และการตรวจราชการจังหวัดชุมพร เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณชายหาดพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ วช. ช่วยดูแลงานวิจัยของประเทศให้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย