สยามคูโบต้า จัดงานใหญ่ KUBOTA Showcase 2018 โชว์นวัตกรรมการเกษตรในอนาคตจากประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย

สยามคูโบต้า จัดงานใหญ่ KUBOTA Showcase 2018 โชว์นวัตกรรมการเกษตรในอนาคตจากประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation”

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ครั้งแรกในประเทศไทย งานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ ที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ระหว่าง วันที่ 1-2 กันยายนนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดงาน KUBOTA Showcase 2018” ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

“สำหรับงาน KUBOTA Showcase 2018 ได้แบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 2 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) พบกับการใช้ Big DATA เพื่อการทำเกษตรแม่นยำสูง ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดการเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และลดต้นทุนความสูญเปล่าในด้านต่างๆ และโซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) ซึ่งจะจัดแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นในการช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา ที่ติดตั้งระบบ KSAS เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญสำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (สีข้าวกล้องเป็นข้าวขาว) ชุดผ่อนแรงสำหรับยกของ และโดรนระบบไฮบริด เพื่อการเกษตร เป็นต้น

ทางด้าน นายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นด้วยว่า เกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 66 ปี และจำนวนเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมีรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบรวมกลุ่มเพื่อให้มีพื้นที่แปลงนาขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และมีแนวโน้มการทำเกษตรที่เป็น Smart farm เพิ่มขึ้น คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการทำเกษตรมากขึ้น

“คูโบต้าได้คิดค้นระบบ KSAS (KUBOTA Smart Agri System) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตร โดยร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ ICT ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 15% โดยยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีไร้คนขับ (Unmanned Agricultural Machinery) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT และ Robot ในการช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการนำมาทดสอบในประเทศไทยเพื่อรองรับเกษตรแม่นยำนั้น จะมีทั้งระบบ Drone remote sensing เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นพืช และการประยุกต์ใช้ ระบบ GPS+ Wireless LAN ร่วมกับเทคโนโลยี NIR เพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวและประเมินคุณภาพอ้อย ซึ่งในอนาคตคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และสยามคูโบต้า จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแม่นยำในประเทศไทย” นายโอจิ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ย. 2561 และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10 – 11 ต.ค. 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือ โทร. 063-204-1330